Roku 1901 postihl tehdejší největší destilérii Pernod Fils požár. Většina absinthu unikla do řeky Doubs, která byla na míle mléčně zakalena. S trochou nadsázky šlo o největší louche v historii absinthu.

I absinthe může mít svou svatou trojici, tak se totiž nazývají esenciální byliny tohoto nápoje, tedy anýz, fenykl a pelyněk.

Nedávná studie vyvrátila fámy o vysokém obsahu thujonu u pre - ban absinthů. Vzorek s největší koncentrací této látky mylně považovanou za halucinogenní se lišil pouze o 13 mg/l oproti dnešní stanovené hranici 35 mg/l.

Pyromanské choutky pusťte k vodě. Pravý absinthe se pije ředěný vodou, zapalování ať už cukru či absinthu samotného je pouhým marketingovým tahem z raných devadesátých let.

O obrovské popularitě absinthu svědčí i fakt, že roku 1910, tedy 5 let před prohibicí, jej bylo na území Francie vypito 36 miliónů litrů.